Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora za namen izvajanja športne dejavnosti - bowlinga, v kleti kopališča Tivoli - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora za namen izvajanja športne dejavnosti - bowlinga, v kleti kopališča Tivoli - Ljubljana

28. 07. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 24. 7. 2015, Stran: 1420

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora v najem. Poslovni prostor je namenjen izvajanju športne dejavnosti - bowlinga, v kleti kopališča Tivoli, Celovška cesta 25, Ljubljana, v skupni izmeri 746,60 m2.

Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas, za dobo petih let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.

Izklicna cena mesečne najemnine znaša 3.359,70 € brez DDV.

Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora za namen izvajanja športne dejavnosti – bowlinga, je 40.316,40 €. Cena je določena brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Šport Ljubljana

Rok: Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 10. 8. 2015, do 10.00 ure.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 10. 8. 2015, do 10.00 ure, plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Siniša Urban, Tel: (01) 430-69-30. Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na: justina.gosak@sport-Ljubljana.si. Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji spletni strani: http://www.sport-ljubljana.si/.

Ogled poslovnega prostora za izvajanje športne dejavnosti -  bowlinga v kleti kopališča Tivoli je v sredo, dne 5. 8. 2015, med 12. in 13. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo oziroma obrazce najdete na spletni strani: http://www.sport-ljubljana.si/.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj