Brezplačna delavnica: »Predstavitev javnih razpisov, državnih vzpodbud in drugih državnih podpornih ukrepov«

Brezplačna delavnica: »Predstavitev javnih razpisov, državnih vzpodbud in drugih državnih podpornih ukrepov«

06. 07. 2010

Datum: 9. julij 2010, ob 20.30 uri

Kraj: grad Dobrovo, Goriška Brda

RRA Severne Primorske d.o.o. skupaj z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije organizira brezplačno delavnico na temo: »Predstavitev javnih razpisov, državnih vzpodbud in drugih državnih podpornih ukrepov«. Delavnica bo potekala v petek, 9. julija 2010, ob 20.30 uri na gradu Dobrovo v Goriških Brdih.

Uvodni nagovor: župan Občine Brda g. Franc Mužič

Skupina svetovalcev:

  • Črtomir Špacapan, direktor RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  • Amelija Skomina, svetovalka, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  • mag. Bruno Mihelj, vodja Lokalnega podjetniškega centra, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Program delavnice:

Finančna pomoč

Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PP 2556 Prireditve, združevanja

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 322

Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 123 - kmetije

Javni razpis za ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom - za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem lastnih kmetijskih proizvodov in pridelavo grozdja ter vina oziroma pridelavo oljk

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 323

Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 121 - živinoreja in med

Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju živinoreje in medu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 121 - novi izzivi

Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju novih izzivov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 311

Javni razpis za ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2010

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 312

Javni razpis za ukrep 312 Podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ukrep 321

Javni razpis za ukrep 321 Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PP 9443, PP 9448, Tehnična pomoč čebelarjem

Dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Delavnica je namenjena: kmetom, potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem.

Udeležba na delavnici je brezplačna!

Prijave: Vaša predhodna vprašanja in potrditev prihoda na delavnico so dobrodošla in jih naslovite na e-naslov: Bruno.Mihelj@rra-sp.si, Amelija.Skomina@rra-sp.si ali po telefonu: 051 382 266, 051 313 883.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj