Katera dela lahko upokojenci opravljajo preko začasne in občasne oblike dela?

Katera dela lahko upokojenci opravljajo preko začasne in občasne oblike dela?

09. 06. 2015

Objavljeno: Zakonodajni kompas GZS, 2. 6. 2015, Št. 10/2015, http://www.gzs.si/

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem.

Zakon omogoča, da se preko začasnega in občasnega dela opravljajo vse vrste del. Zakon upokojencem za opravljanje tega dela ne nalaga posebne obveznosti prijave ali registracije. Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v kateri mora biti med drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka. Ureditev začasnih in občasnih del za upokojence ne vpliva na druge že sklenjene pogodbe civilnega prava, na podlagi katerih se opravlja določeno delo.

Zakon sicer za upokojence določa nekatere omejitve:

  • začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,
  • urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov,
  • dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov,
  • delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj