Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

02. 06. 2015

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 28. 5. 2015, http://www.spiritslovenia.si/

Predmet javnega povabila: V okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, si prizadevamo spodbuditi sodelovanje z osnovnimi šolami pri pridobivanju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2015/2016 bomo spodbujali izvajanje aktivnosti v obliki interesne dejavnosti ali krožka, ki poteka v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah, ki ga je financiral SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako bomo spodbujali tudi izvedbo interesnih dejavnostih ali krožkov po drugih metodologijah, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost učencev.

Osnovne šole vabimo k oddaji prijavi na:

  1. SKLOP:  usposabljanje učiteljev po programu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
  2. SKLOP: brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka v višini do 300,00 EUR z DDV/šolo.

Posamezna osnovna šola se lahko prijavi na prvi sklop, drugi sklop oziroma na oba sklopa.

Več

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prejem prijav na to povabilo je 29. 6. 2015 do 13.00 ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Špela Vilfan, Tel: (01) 5309 820, e-mail: spela.vilfan@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj