Poučne izkušnje iz prvega leta evropskega programa Obzorje 2020

Poučne izkušnje iz prvega leta evropskega programa Obzorje 2020

11. 05. 2015

Vir in informacije: Finance, 6. 5. 2015, www.finance.si, Avtor: Kristina Kočet Hudrap, Tiko Pro

Trenutna povprečna stopnja uspešnosti predlogov projektov v programu Obzorje (Horizon) 2020 je 14,53 odstotka.

Ta številka je manjša kot v 7. okvirnem programu, kjer je bila uspešnost okoli 18,52 odstotka. Do konca februarja so pregledali več kot 26 tisoč prejetih predlogov.

Od januarja 2014 do februarja 2015 je bilo potrjenih 1.400 projektov, skupaj vrednih 4,5 milijarde evrov. Povprečna višina subvencije je več kot 80 odstotkov, zaradi česar je program Obzorje 2020 zelo privlačen vir financiranja raziskovalnih in inovacijskih projektov.

Lekcije prvega leta

Kljub velikim omejitvam je odziv na razpise velik, kar priča o privlačnosti programa tako za raziskovalne institucije kot za industrijo. Veliko povpraševanje po sredstvih ustvarja ostro konkurenco, zaradi česar je dobra priprava projektnega predloga zelo pomembna.

Izkušnje, pridobljene v minulem letu:

  • Ne pričakujte, da bo ocenjevalec strokovnjak na vašem specifičnem področju. Ko pripravljate projektni predlog, predstavite svoj koncept v bolj splošnem kontekstu.
  • Preden oddate projektni predlog, preberite besedilo, kot bi ga ocenjevalec. Še bolje je, da projekt prebere nekdo, ki ni vključen v pripravo in ima zaradi tega svež pogled na besedilo in doda predloge.
  • Če je le mogoče, poiščite razpise, ki so napovedani za dve leti, saj si s tem omogočite vnovično prijavo ob neuspehu ali nadgradnjo predloga ob morebitnem uspehu.
  • Dobre mednarodne povezave vam olajšajo sestavo konzorcija ter s tem povečajo možnosti za uspeh na razpisih. Vsak od partnerjev pri projektu mora prevzeti aktivno vlogo že med pripravo projektnega predloga. Koordinator mora imeti nadzor nad vsemi prejetimi prispevki ter jih uskladiti med seboj.
  • Poznati je treba rezultate že odobrenih projektov ter dokazati, da ima konzorcij neposreden dostop do teh rezultatov. Naj vaš projekt omogoča uporabo predznanja iz drugih že odobrenih projektov.
  • Zelo pomembno je, da opredelite ter določite končne uporabnike svojega raziskovalno-razvojnega projekta. Ta del mora biti jasen ter mora vključevati tudi finančni potencial projekta.
  • Vsi cilji projekta naj bodo realistični in naj temeljijo na zanesljivi metodologiji. Denimo zmanjšanje porabe energije za 70 odstotkov: treba je pojasniti, na podlagi katerih podatkov smo prišli do tega cilja.
  • Strateško razmišljanje ter tržni pristop projekta se štejeta za pozitivno.

Vaši projekti naj izhajajo iz strateških ciljev podjetja, čim več se povezujte z dobrimi organizacijami v drugih državah EU, saj vam lahko prinesejo dodatno vrednost pri vašem projektu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj