Projektni predlogi iščejo partnerje

Projektni predlogi iščejo partnerje

11. 05. 2015

Več aktualnih projektnih predlogov najdete na spletnem naslovu: www.een.si/ps/.

Podrobnejše informacije o navedenih projektnih predlogih, ki iščejo partnerje lahko dobite pri kontaktnih osebah navedenih spodaj.

ŠIFRA: RDLT20150320001

PROJEKT: "Building open government at local level"

Litovsko podjetje z izkušnjami na področju inovacij v javnem sektorju pripravlja projekt o tehnologijah za spodbujanje odprtega upravljanja na lokalni ravni. Podjetje išče konzorcijske parterje (raziskovalne ustanove, podjetja in svetovalna podjetja) z izkušnjami na področju odprtega upravljanja in IT tehnologij za znanstvene raziskave o odprtem upravljanju, sociološko raziskovanje, javno mnenjske raziskave, pripravo metodologije, diseminacijo znanstvenih rezultatov in razvoj novih IT tehnologij.

ŠIFRA: RDTR20150121001

PROJEKT: Innovation ecosystems of digital cultural assets

Turška univerza išče projektne partnerje z izkušnjami na področju mednarodnih projektov, kulturne dediščine in evropske identitete, za oddajo projektne prijave v okviru razpisa H2020- REFLECTIVE-6-2015. Cilj projekta je raziskava možnih koristi za družbo znanja v primeru digitalnega arhiviranja in dostopnosti do gibljivih slik otomanskega cesarstva.

ŠIFRA: RDTR20150121002

PROJEKT: The cultural heritage of war in contemporary Europe

Turška univerza pripravlja projekt katerega cilj je začrtati/izdelati zemljevid dediščine prve svetovne vojne v sodobni miselnosti turškega naroda, ki je do sedaj neraziskana iz primerjalne perspektive. Univerza išče partnerje z izkušnjami pri vodenju mednarodnih projektov in kulturne dediščine ter evropske identitete.

ŠIFRA: RDMK20150224001

PROJEKT: Sustainable food security - Looking for partners for project on innovative testing systems Electro - culture

Makedonski kmetijski inštitut pripravlja projekt v okviru razpisa H2020-SFS-2015-2 - trajnostna varnost preskrbe s hrano in išče projektne partnerje z izkušnjami pri inovativnih testnih sistemih »elektro kulture« natančneje na področju selekcije/izbire vinske trte ter na področju kmetijske proizvodnje. Cilj projekta je inovativna rešitev za varnejši, hitrejši, cenejši in enostavnejši način izbora (vzreje) vrhunskih rastlin.

ŠIFRA: RDKR20150127001

PROJEKT: R&D partner sought for the commercialization of Security vulnerability scanner for the Internet Cloud system

Korejsko podjetje je razvilo varnostni optični bralnik za odkrivanje, analiziranje in upravljanje varnostne ranljivosti za sistem v oblaku. Podjetje išče tehnične partnerje za prijavo na EUROSTAR2 projekt o tehnologijah, ki zaznavajo varnostne ranljivosti v gostujočih operacijskih sistemih, kateri bi po licenciranju tehnologij deloval na področju raziskav in razvoja proizvoda na lokalnem trgu.

Univerza na Primorskem

Znanstveno-raziskovalno središče

Garibaldijeva 1, 6000 Koper

Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa

Tel: (05) 663-77-13

E-pošta: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Institut »Jožef Stefan«

Center za prenos tehnologij in inovacij

Jamova 39, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: France Podobnik

Tel: (01) 477-38-42

E-pošta: france.podobnik@ijs.si

Mariborska razvojna agencija, p.,o.

Enterprise Europe Network – Slovenija
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Natalija Bogdan

Tel: (02) 333-13-24

E-pošta: natalija.bogdan@mra.si

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek

Tel: (01) 589-81-56

E-pošta: petra.arzensek@gzs.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj