Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

07. 04. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 23, Datum: 3. 4. 2015, Stran: 603

Predmet razpisa: Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem za vzpostavitev novih regijskih garancijskih shem (RGS).

Cilj razpisa je izbrati izvajalce shem na območju Republike Slovenije, v vseh 12 statističnih regijah, z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanja stopnje brezposelnosti, vzpostavljanja možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanja dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev znaša 10.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Rok za oddajo prijav je 5. 5. 2015, do 14. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/ prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS« ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj