Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje

Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje

03. 03. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 27. 2. 2015, Stran: 298

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.

I. Zoisova nagrada se podeljuje za:

  • življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
  • vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

II. Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije: za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, se podeljuje priznanje ambasador oziroma ambasadorka

znanosti Republike Slovenije.

IV. Puhovo priznanje: za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

Več o tem

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 10. april 2015, do 13. ure ( v dveh pisnih izvodih z vso zahtevano dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki (na CD oziroma DVD). Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu za predložitev vlog ali oddana osebno na vložišču ministrstva do 13. ure 10. aprila 2015.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mag. Marti Šabec, Tel: (01) 478-47-39, e-naslov: marta.sabec@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo s prijavnim obrazcem dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod »Seznam javnih razpisov« ali jo dvignete od ponedeljka do četrtka, od 9. do 15.30, ob petkih, od 9. do 14.30, v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj