Prvi razpisi interregov februarja

Prvi razpisi interregov februarja

27. 01. 2015

Vir in informacije: Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, 20. 12. 2014, http://iri.uni-lj.si/

Prvi razpisi programov teritorialnega sodelovanja bodo objavljeni februarja 2015. Programa Central Europe in Alpine Space bosta podprla ukrepe za razvoj, testiranje in izvedbo posameznih politik oziroma ukrepov za bolj konkurenčno gospodarstvo, nizkoogljično družbo, boljšo prometno povezanost  ter ohranjanje narave in kulturne dediščine. Prijave bodo dvostopenjske, začetek odobrenih projektov je predviden za december 2015.

Alpine Space - Območe Alp

Interreg Alpine Space bo alpskim območjem v Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji in Sloveniji ter Lihtenštajnu in Švici namenil 116 M€ (skupaj z nacionalnimi prispevki pa bo obsegal več kot 139 M€) za razvoj skupnih ukrepov.  Nadnacionalno sodelovanje na alpskem območju vpliva na kakovost življenja 66 milijonov ljudi, ki soodločajo o enem od območij z najbolj dinamično gospodarsko rastjo v Evropi, ki skupaj ustvari BDP v višini 2,340 milijarde evrov.

Tematske osi:

 • Inovativno alpsko območje (37 M€) - Ti projekti bodo obravnavali ključne socialnoekonomske izzive in potrebe na območju, povezane s pametno rastjo. Njihov cilj bo povečanje inovacij, prenosa tehnologije in podjetništva.
 • Nizkoogljično alpsko območje (31 M€) - Cilj teh projektov je vse večja uporaba obnovljive energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, hkrati pa izkoriščanje potenciala gospodarske rasti nizkoogljičnega sektorja.
 • Prijetno bivanje v alpskem območju (31 M€) - Ti projekti podpirajo kulturno in naravno dediščino ter krepijo ozaveščanje - sem so vključeni tudi skupni ukrepi na področju zaščite okolja in preprečevanja okoljskih nesreč.
 • Dobro upravljano alpsko območje (9 M€) - Nova vrsta prednostne naloge, ki se osredotoča na izzive upravljanja in razvoj na alpskem območju, pri čemer vlaga v javne uprave, ki vključujejo upravljanje na več ravneh in nadnacionalno upravljanje.
 • Poleg tega je majhen odstotek proračuna (manj kot 7 M€) rezerviran za „tehnično pomoč“, ki je namenjena pomoči sodelujočim državam pri čim učinkovitejšem izvajanju programa.
  Dejavnosti projektnih partnerjev bodo sofinancirane do 85-odstotno, razen tistih v okviru tehnične pomoči (do 65 %).

Central Europe - Srednja Evropa

Program Interreg za Srednjo Evropo bo transnacionalnemu sodelovanju srednjeevropskih mest in regij v obdobju 2014-2020 namenil 246 milijonov evrov. Ta evropska sredstva bodo podprla javne in zasebne organizacije, ki delujejo preko nacionalnih mej. Program obsega devet srednjeevropskih držav: Avstrijo, Češko, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Poljsko, Slovaško, Slovenijo in Hrvaško.

Program Interreg za Srednjo Evropo gradi na izkušnjah 124 projektov sodelovanja, ki jih je EU finančno podprli v času od 2007 do 2014.

Prednostna področja:

 • Sodelovanje na področju inovacij za večjo konkurenčnost Srednje Evrope: projekti za učinkovitejše vlaganje v raziskave, inovacije in izobraževanje, tudi odpravo razlik v znanju in izobraževanju v regiji.
 • Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi: projekti za večjo rabo energije iz obnovljivih virov in boljšo energijsko varčnostjo ter hkrati za nova delovna mesta v nizkoogljičnem sektorju.
 • Sodelovanje na področju naravnih virov in kulturne dediščine za trajnostno gospodarsko rast v Srednji Evropi: projekti za varovanje in upravljanje naravne in kulturne dediščine, ki sta vse bolj izpostavljeni okoljskim in ekonomskim pritiskom.
 • Sodelovanje na področju prometa za boljšo prometno povezanost Srednje Evrope: projekti za izboljšanje prometnih povezav regij in mest z evropskimi prometnimi omrežji ter uvajanje kombiniranega in okolju prijaznega potniškega in tovornega prometa.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj