Upokojenci s samostojno dejavnostjo morajo razen izjem uskladiti svoj status do konca januarja

Upokojenci s samostojno dejavnostjo morajo razen izjem uskladiti svoj status do konca januarja

27. 01. 2015

Vir in informacije: STA, 16. 1. 2015, http://www.sta.si/

Upokojenci, ki so konec leta 2012 opravljali samostojno dejavnost in jo opravljajo še naprej, morajo razen nekaterih izjem uskladiti svoj status najkasneje do konca januarja. Prav tako ta rok za uskladitev statusa velja za upokojence, ki so družbeniki in hkrati direktorji.

Novela zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je začela veljati 31. decembra lani, med drugim ureja tudi dolžnost ureditve statusa v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Če tisti, ki morajo svoj status uskladiti do 31. januarja, tega ne bodo storili, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. februarja dalje in s tem dnem tudi ustavil izplačevanje pokojnine.

Status morajo najkasneje do konca januarja uskladiti upokojenci, ki so 31. decembra 2012 opravljali samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ter to dejavnost opravljajo še naprej, a ob upokojitvi niso izpolnjevali pogojev, pod katerimi zavarovanje zaradi opravljanja dejavnosti ni bilo obvezno oziroma niso uveljavili izvzema iz zavarovanja po 18. členu prej veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Status lahko uskladijo bodisi s prenehanjem opravljanja pridobitne oziroma druge dovoljene dejavnosti in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije najkasneje do 31. januarja bodisi z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko. V tem primeru jim bodo pokojnino izplačevali v sorazmernem delu.

Svoj status morajo do 31. januarja uskladiti tudi upokojenci, ki so bili na dan 31. december 2012 vpisani v Poslovni register Slovenije kot družbeniki (lastniki) osebnih družb ali kapitalskih družb oziroma zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe (direktorji) in imajo ta status v navedenih družbah oziroma zavodih še naprej. Pri tem pa ne gre za tiste upokojence, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. januarjem 2000 in obdržali lastništvo družb oziroma zavodov, kjer so hkrati poslovodna oseba.

Posameznik iz te skupine lahko svoj status uskladi na dva načina: eden je z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe (direktorja) v gospodarski družbi oziroma zavodu najkasneje do 31. januarja, s katerim v Poslovnem registru Slovenije ostane vpisan le kot družbenik osebne ali kapitalske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali pa le kot poslovodna oseba (direktor) družbe oziroma zavoda. Drugi način za uskladitev statusa pa je z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko. V tem primeru se jim bo izplačevala pokojnina v sorazmernem delu.

Za osebe iz 406. člena veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je rok za uskladitev statusa podaljšan do 31. decembra. Gre torej za tiste, ki so bili 31. decembra 2012 na šolanju in so 31. decembra 2012 opravljali samostojno dejavnost, ter za tiste, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po prvem odstavku 18. člena prej veljavnega pokojninskega zakona.

Prav tako so v tej skupini upokojenci, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu prej veljavnega pokojninskega zaklona in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino. To so tisti upokojenci, ki so imeli po upokojitvi zaposlenega vsaj enega delavca oziroma so do uveljavitve pravice do pokojnine opravljali isto dejavnost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja. Med osebami iz omenjenega 406. člena pa so tudi upokojenci, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. januarjem 2000 in pri tem obdržali lastništvo družb, v katerih so hkrati poslovodna oseba.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj