Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe – Novo mesto

Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe – Novo mesto

22. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 18.6.2010, Stran: 1591

Predmet razpisa: Predmet prodaje: parc. št. 912/4 – poslovna stavba, v izmeri 1014 m2 in 912/8 – dvorišče, v izmeri 2352 m2, obe k.o. Gorenja Straža, ki v naravi predstavljata šolski objekt (učne delavnice, skladišča in skupni deli v pritličju in nadstropju) in gospodarski objekt (garaža in skladišče v pritličju).

Izklicna cena je 662.120,00 EUR.

Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec.

Nepremičnine so na prodaj po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

Rok: Javna dražba bo potekala v Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, pritličje, sejna soba, dne 8. 7. 2010, z začetkom ob 11. uri.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, Tel: (01) 400-52-69, E-pošta: ales.rajlic@gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010049.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj