Koledar poročanja v decembru 2014

Koledar poročanja v decembru 2014

09. 12. 2014

Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 4. 12. 2014, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi poročanja in obrazci, ki jih v decembru 2014 ne smete zamuditi!

Do 10. 12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za november 2014

Do 15. 12.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2014
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu novembru 2014
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu novembru 2014
 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za november 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za november 2014
 • OPSVL - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za november 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za november 2014

Do 18. 12.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za november 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2014

Do 19. 12.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2014
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2014
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2014
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2014
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2014
 • Obrazec DDV-O za november 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za november 2014 (op. plačilo DDV je 31. 12.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 12. 12.)

Do 31. 12.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za november 2014
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za november 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za november 2014
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2014
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2014
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2014 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • VIDVDC.DAT - plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2014.
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2014 izplačani samostojno
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj