Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010

15. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 11.6.2010, Stran: 1475

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010.

Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za vajence in dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente.

Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo ustrezno opremljena učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja.

Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude med 500,00 EUR in 1.000,00 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju, med 350,00 EUR in 550,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju (med 175,00 EUR in 275,00 EUR na letnik) in med 800,00 EUR in 1.000,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400,00 EUR in 500,00 EUR na letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport.

Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in študente.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj 2.869.400,00 EUR.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2010.

Razpisnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2010.

Dodatne informacije: Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi naročnika na spletni naslov: natasa.kuncic@sklad-kadri.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani naročnika.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru z Natašo Kunčič, Tel: (01) 43-41-552, E-mail: natasa.kuncic@sklad-kadri.si (v času uradnih ur v vložišču naročnika) in na spletnih straneh: www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9 ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010047.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj