Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice

14. 10. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 10. 10. 2014, Stran: 2274

Predmet zbiranja ponudb: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov in sadja za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice.

Število in lokacije samopostrežnih avtomatov: v prostorih Splošne bolnišnice Jesenice, na hodnikih 13 avtomatov.

Razpisnik: Splošna bolnišnica Jesenice

Rok: Rok za oddajo ponudbe je 27. 10. 2014 do 12. ure.

Ponudniki morajo k ponudbi predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 800 EUR.

Dodatne informacije: Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: mateja.malovrh@sb-je.si in tina.zalokar@sb-je.si do vključno petih dni do izteka razpisnega roka z oznako »sklenitev najemne pogodbe za avtomate«.

SB Jesenice bo na zastavljena vprašanja odgovorila v roku treh dni od prejema vprašanja.

Poseben sestanek s ponudniki za podajanje pojasnil ni predviden.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Splošne bolnišnice Jesenice: www.sb-je.si/javni-razpisi/ z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj