Kaj gospodarstvu prinašajo "novi" protikrizni ukrepi

Kaj gospodarstvu prinašajo "novi" protikrizni ukrepi

08. 06. 2010

Vir in informacije: Data d.o.o., 24.5.2010, www.data.si

Kaj gospodarstvu prinašajo "novi" protikrizni ukrepi, ki so jih 20.5.2010 sprejeli poslanci in katerih uveljavitev lahko (začasno) ustavi državni svet in jih še enkrat pošlje v odločanje poslancem.

Zakon o poroštvu države za financiranje investicij

Država bo prek SID banke dala gospodarskim družbam in zadrugam za milijardo evrov jamstev za posojila za financiranje investicij.

Za posamično posojilo bo država jamčila do 75-odstotno, preostalo tveganje bo prevzela posojilodajalka, to bo "prvovrstna komercialna banka ali hranilnica".

Poroštva države se bodo lahko izdala za posojila, namenjena financiranju investicij v razvojne projekte, ki imajo za posledico rast dodane vrednosti na zaposlenega in bodo omogočili večjo zaposlenost. To mora biti jasno iz investicijskega programa, ki ga potrdi posojilodajalka.

Lastnosti posojila:

  • ročnost od enega do desetih let,
  • višina od pol milijona do 20 milijonov evrov, a ne več kot dveh tretjini stroškov celotne investicije.

Posojilo s poroštvom pa ne bo smelo iti za:

  • poplačilo obveznosti do dobaviteljev, bank ali drugih upnikov,
  • financiranje študij ali svetovalnih pogodb,
  • investicije v nakup ali gradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
  • investicije v prometno infrastrukturo,
  • nakup cestnoprometnih sredstev ali
  • poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po ZGD.

Poroštva ne bodo smele dobiti družbe v težavah, v večinski lasti države ali recimo družbe v izvršilnem postopku, ki bi lahko po mnenju posojilodajalke pomembno ogrozil njeno poslovanje. Podrobneje bo izvajanje zakona predpisano z uredbo, ki jo mora vlada izdati v 30 dneh po uveljavitvi zakona oziroma v 31 dneh po objavi v uradnem listu.

Davčni zakoni - nove olajšave

Poslanci so včeraj sprejeli spremembe treh davčnih zakonov, in sicer zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o dohodnini in o davčnem postopku.

Pomembnejše rešite, ki jih prinašajo podjetjem (zavezancem po zakonu od dohodkov pravnih oseb) in osebam, ki opravljajo dejavnost (zavezancem po zakonu o dohodnini), so:

  • Splošna olajšava za zaposlitev osebe, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki je bila vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu za zaposlovanje.

Zavezanec bo lahko že za letos uveljavil znižanje davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb v vrednosti 45 odstotkov plače te osebe - a največ v višini davčne osnove in za 24 mesecev zaposlitve te osebe. Omejitvi pa sta, da na novo zaposlena oseba v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri zavezancu ali njegovih povezanih družbah in da se bo z njeno zaposlitvijo zavezancu povečalo število zaposlenih.

  • Splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) se z zdajšnjih 20 odstotkov zviša na 40 odstotkov zneska vlaganja v RR - a največ v višini davčne osnove.

Zavezanci lahko olajšavo uporabijo že za letos. Hkrati bodo zavezanci, ki imajo sedež ali dejavnost na območju, kjer je BDP na prebivalca do 15 odstotkov manjši od povprečja države, lahko uveljavljali znižanje davčne osnove za 50 odstotkov zneska vlaganja v RR, zavezanci s sedežem ali dejavnostjo na območju, kjer je BDP na prebivalca več kot 15 odstotkov manjši od povprečja države, pa lahko uveljavijo znižanje davčne osnove za 60 odstotkov zneska vlaganja v RR.

Odprava obdavčitve na viru od izdanih mednarodnih dolžniških vrednostnih papirjih.

To naj bi zlasti banke spodbudilo, da začnejo spet izdajati obveznice v tujini in ceneje pridobivati vire za financiranje gospodarstva.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj