Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

22. 07. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 18. 7. 2014, Stran: 1690

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.

Predmet podpore so naslednje naložbe v ribogojstvo:

 • naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
 • naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo,
 • naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo,
 • naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo,
 • naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje živih školjk,
 • naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo,
 • nakup zemljišč za ribogojnico,
 • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport živih proizvodov ribogojstva iz lastne vzreje,
 • nakup delovnih plovil (čolni, ladje),
 • drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plovila) s pripadajočo opremo, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu,
 • nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi,
 • naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
 • naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
 • nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetnik posameznik ter
 • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 350.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh: http://www.aktrp.gov.si/, http://www.mko.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletnih straneh MKO: http://www.mko.gov.si/ in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP): http://www.aktrp.gov.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj