Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

22. 07. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 18. 7. 2014, Stran: 1685

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo;
  • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot:

  • gospodarska družba,
  • zadruga,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 1.560.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh: http://www.aktrp.gov.si/, http://www.mko.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletnih straneh MKO: http://www.mko.gov.si/ in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP): http://www.aktrp.gov.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj