V letu 2019 smo na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih uvedli nekaj sprememb. V uvodu smo razpisali delavnice, ki so namenjene pripravi ustreznih programov šol pri razvoju kompetenc mladih. Šele na podlagi pripravljenih in odobrenih programov se bodo šole lahko prijavile na javni poziv, ki bo tokrat tako osnovnim kot srednjim šolam omogočil zagotovitev sredstev za financiranje zunanjih mentorjev, spodbud za učitelje, prehrane in prevozov.

Delavnica Priprava letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah s strani predstavnikov posameznih šol

Lepo vabljeni na delavnico, na kateri boste predstavniki posameznih šol s sodelovanjem lokalnih podpornih institucij za podjetništvo in pod vodstvom moderatorja ter predstavnika SPIRIT Slovenija, javne agencije pripravili program letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah. Pripravljen program boste na koncu drugega dne predstavili pred komisijo.

Potrjen program je osnova za sofinanciranje aktivnosti s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije, ki bo po izvedenih delavnicah za ta namen objavila javni poziv. Ta javni poziv bo nadomestil dosedanje javne razpise za srednje šole in javna povabila za osnovne šole, zato je nujno, da se delavnic udeležite in pripravite program, v kolikor želite nadaljevati z izvajanjem podprte aktivnosti v naslednjem šolskem letu.

Prijavnica

 

Delavnice bodo potekale od 8.30 do 16.00 ure v datumih in mestih po spodnjem razporedu:

 

1. dan

2. dan

Ljubljana

15.4.

23.4.

Nova Gorica

9.5.

23.5.

Koper

18.4.

25.4.

Novo mesto

18.4.

25.4.

Ljubljana

6.5.

13.5.

Ljubljana

7.5.

14.5.

Maribor

17.4.

8.5.

Novo mesto

9.5.

15.5.

Naslove lokacij delavnic bomo objavili kasneje.

Vljudno vabljeni vsi, ki imate željo za izvedbo, aktivno vključitev, oziroma lahko kako drugače pripomorete k aktivnostim na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Udeleženci

Delavnica je namenjena učiteljem oziroma predstavnikom osnovnih in srednjih šol ter predstavnikom podpornega okolja.

Največje število udeležencev je približno 20, predvidoma po dva iz posamezne šole.

Program delavnice

DAN 1

(8 šolskih ur, od 8:30 do 16:00 z odmorom za kosilo ob 12:00 in vmesnimi odmori po potrebi)

 • Predstavitev programa SPIRIT Slovenija, javne agencije,
 • predstavitev poteka delavnice (zakaj, kaj, kako),
 • pregled preteklih aktivnosti na področju UPI v šolah predstavnikov ter priprava grafičnih povzetkov na eni strani,
 • prepoznavanje možnih virov za izvedbo načrtovanih obšolskih dejavnosti (ob prisotnosti predstavnikov podpornega okolja (SIO), ki lahko ponudijo pomoč in podporo,
 • razumevanje vseh deležnikov aktivnosti na področju spodbujanja inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah in njihovih potreb (učenci, lokalno in podporno okolje, šola, starši, učitelji),
 • priprava terenskega dela do drugega srečanja (razumevanje deležnikov, ki niso bili prisotni na delavnici, izvedba pogovorov z učenci, starši, lokalnim okoljem),
 • priprava kanban aktivnosti do naslednje delavnice, teden kasneje.

DAN 2

(8 šolskih ur, od 8:30 do 16:00 z odmorom za kosilo ob 12:00 in vmesnimi odmori po potrebi)

 • Kratek pregled aktivnosti prvega dneva,
 • pregled informacij, zbranih med terenskim delom,
 • priprava izzivov in potencialnih koristi za deležnike,
 • priprava programa letnih aktivnosti na področju UPI v okviru učnega procesa in v okviru obšolskih dejavnosti za 2019/2020 v obliki grafičnega modela. Priprava prve verzije skupnega načrta aktivnosti (z orodjem HexaBox ali na drug primeren način), 
 • priprava posamičnih aktivnosti, ki jih bodo učitelji lahko izvajali pri programih za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Vaje teh aktivnosti, npr. (vaje za podrobno usmerjanje timskega dela, vaje za prepoznavanje, razumevanje ter reševanje problema potencialnih uporabnikov, vaje za teambuilding, vaje za pripravo rešitve problema, vaje za prototipiranje, vaje za pripravo piča, vaje za izdelavo poslovnega modela),
 • predstavitve prototipov in razprava z ostalimi udeleženci,
 • dodelava načrta z aktivnostmi, ob podpori moderatorja/mentorja,
 • pregled potrebnih virov za izvedbo obšolskih dejavnosti,
 • priprava na pič programa oziroma programov ključnim deležnikom,
 • predstavitev pripravljenih programov pred komisijo in potrditev programov,
 • oddan potrjen program.

Vse aktivnosti so handson moderirane in mentorirane s strani izbranih izvajalcev delavnice.

Uporabljeni pristopi so primerni tudi za druge podobne aktivnosti v izobraževalnih okoljih.