Pregled prijave 301

Pregled prijave 301

Osnovni podatki
Prijavitelj Lumar IG d.o.o.
Naslov prijavitelja Limbuška cesta 32A, 2000 Maribor
Ime in priimek kontaktne osebe prijavitelja Nataša Teraž Krois
Tel 02 421 67 50
E-mail natasa.teraz@lumar.si
Kategorija javne stavbe
Naziv projekta Expano-Vrata v Pomurje
Lokacija Murska Sobota
Izgradnja (leto) 2019
Naročnik projekta
Ime/Naziv naročnika Mestna občina Murska Sobota
Naslov Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Tel 02 525 16 77
E-mail mestna.obcina@murska-sobota.si
Kontaktna oseba za morebitni obisk Helga Lukač
ARHITEKTURA – podatki o odgovornem projektantu oz. avtorski skupini
Ime odgovornega projektanta Edvard Blažko u.i.d.a.
Projektivni biro SoNo arhitekti d.o.o.
Naslov Lokavec 41a, 5270 Ajdovščina
Tel 031 342 714
E-mail info@sono.si
Izvajalec
Ime/Naziv izvajalca Lumar IG d.o.o.
Naslov Limbuška cesta 32A, 2000 Maribor
Tel 02 421 67 50
E-mail info@lumar.si
Fotograf objekta Expano; Matjaž Očko; Jan Vitez; Jure Banfi
Izvajalec GRADBENE KONSTRUKCIJE
Ime in priimek dr, Bruno Dujič u.d.i.g., G-2454
Podjetje CBD d.o.o.
Naslov Lopata 19g, 3000 Celje
Tel 0590 47 537
E-mail info@cbd.si
Opis konstrukcije drugo
Drugo Kombinacija okvirna in masivna
Podatki o objektu
Velikost območja (m2) 31.116 m2; območje gradnje 4.600 m2
Velikost objekta (m2) neto površina 896,48 m2, neto prostornina 4.954,80 m3, etažnost K+P+gelerija
Čas gradnje 2019
Hišna tehnika Pri zasnovi energetskega sistema za Pavilijon Expano – Regijski promocijski center v Murski Soboti je bila upoštevana predvidena namembnost objekta. Objekt je v veliki meri namenjen razstavnemu prostoru, v manjšem delu gostinstvu in prodajalni, osnovo energetskega sistema predstavljajo sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Potrebno toploto za ogrevanje zagotavlja reverzibilna toplotna črpalka voda/voda, razvod je predviden s sistemom nizkotemperaturnega talnega ogrevanja. Potreben hlad za hlajenje paviljona v poletnem času se zagotavlja s konvektorskim načinom hlajenja ter z vpihovanjem ohlajenega zraka, preko centralne klimatske naprave. Hladno vodo, kot vir hladilne energije pripravlja reverzibilna toplotna črpalka. Prisilno prezračevanje je izvedeno s skupnim klimatom, prezračevanje v kuhinji je izvedeno kot avtonomni sistem prezračevanja.
Poraba energije po PHPP Paviljon je imel s prvotno postavitvijo že definirane posamezne konstrukcijske sklope, glede na zahteve ter namembnost prvotnega objekta. Ob ponovni postavitvi paviljona v Murski Soboti so se v čim večji meri uporabile obstoječe konstrukcije, ki so se po
Kratek opis objekta Krožno gospodarstvo in trajnostna gradnja vse bolj spodbujata celosten pogled na gradnjo. Od energetske učinkovitosti, bivalnega udobja, izkoriščanja obnovljivih virov energije kot tudi ponovne uporabe. Ponovna raba objekta predstavlja največji tehnološki izziv pri izpolnjevanju trajnostih kriterijev in je danes v praksi zelo redka. Delno to izhaja iz tega, da so objekti večinoma projektirani in grajeni za daljša časovna obdobja oz. za celotno življenjsko dobo objekta na določeni lokaciji. Paviljon je bil prvotno zasnovan tako, da je predstavljal slovensko gorsko silhueto in raznolikost države za svetovno razstavo EXPO 2015 v Milanu, zdaj pa kot rekonstruiran objekt stoji v Murski Soboti in predstavlja "Vrata v Pomurje". Paviljon je rezultat interdisciplinarnega sodelovanja strokovnjakov različnih področji. Pri ponovni postavitvi paviljona v Murski Soboti je ta ohranil svoj privlačen zunanji videz. Notranjost objekta je bila prilagojena novim programskim potrebam in zahtevam po večjih zmogljivostih kot tudi novim energetskim zahtevam. Nova lokacija ob Soboškem jezeru omogoča še večji poudarek na dinamični obliki zgradbe - paviljon je zaradi razgibanega dizajna daje raznolike poglede, ki so odvisni od pozicije opazovalca in vedno znova preseneti. Konstrukcija je kombinacija okvirne lesene konstrukcije z nosilnimi elementi iz križno lepljenega lesa. Uporaba lesa za fasado kot tudi za nosilno konstrukcijo ponazarja slovensko identiteto kot eno izmed najbolj gozdnatih držav v Evropi ter izpostavlja les kot strateški gradbeni material. Sočasno pa predstavlja les tudi izbor trajnostnega materiala z majhnim vplivom na okolje. Takšna gradnja je omogočala drzne oblikovne rešitve, ki se kažejo v tlorisnih zasnovah kot tudi v volumenski zasnovi prostora. Ob arhitekturno zanimivem konceptu samega objekta, njegovo največjo dodano vrednost na področju trajnostne gradnje predstavlja dejstvo, da gre za ponovno postavitev objekta. Že pri izgradnji objekta v Milanu je bilo veliko pozornosti namenjene trajnostnemu konceptu gradnje in izboru gradbenega materiala. S ponovno postavitvijo objekta se trajnostni kazalci ne omejujejo le na izbor materialov, ampak na celoten proces načrtovanja in gradnje, paviljon EXPANO zato predstavlja odličen primer krožnega gospodarstva. Objekt danes promovira zanimivosti, območja aktivnosti in pridelke v Prekmurju ter postaja nova turistična točka v sožitju z novim krajinskim oblikovanjem okoli jezera.
Opombe Paviljon Expano je eden izmed štirih svetovnih paviljonov, ki so bili po EXPO Milanu 2015 ponovno postavljeni. Je primer odličnega načrtovanja in sodelovanja strokovnjakov iz različnih področij trajnostne gradnje ter primer dobre prakse krožnega gospodarstva. Je tudi dokaz, da imamo v Sloveniji znanje, izkušnje in tradicijo gradnje najzahtevnejših objektov iz lesa. Kot takšen je ambasador inovativne, zelene, pametne in zelene Slovenije.
Priloge
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 1 07_prerez_a_a-5f10507ee41ee.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 2 05_tloris_nadstropja-5f10507ee433d.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 3 12_vzhodna_fasada-5f10507ee444d.pdf
Načrti (situacija, tlorisi, prerezi, fasade) 4 04_tloris_pritlicja-5f10507ee4561.pdf
Fotografije 1 expano_jan_vitez_1-5f10507ee468b.jpg
Fotografije 2 expano_jure_banfi_1-5f10507ee47a4.jpg
Fotografije 3 expano_jure_banfi_2-5f10507ee48af.jpg
Fotografije 4 expano_jure_banfi_4-5f10507ee49bb.jpg
Fotografije 5 expano_jure_banfi_3-5f10507ee4ac4.jpg
Fotografije 6 expano_matjaz_ocko_1-5f10507ee4bd2.jpg
Fotografije 7 expano_matjaz_ocko_2-5f10507ee4cde.jpg
Datum in čas vnosa 16. 07. 2020 15:1