Krožki s področja spobujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti

V petek, 26. 5. 2017 smo objavili javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2017/2018. Vabimo vas k prijavi.

V sodelovanju z osnovnimi šolami smo spodbudili izvajanje krožkov, ki so namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Tako smo v šolskem letu 2016/2017 zagotovili nakup materialov osnovnim šolam za lažje izvajanje aktivnosti v okviru pripravljenih krožkov, hkrati pa smo zagotovili tudi dodatna usposabljanja učiteljem na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi.

S spodbujanjem izvajanja krožkov s področja UPI želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V primeru, da bi želeli prejemati obvestila o novih javnih povabilih in razpisanih dodatnih aktivnostih na tem področju se lahko vpišete tukaj.

SEZNAM IZBRANIH OSNOVNIH ŠOL V OKVIRU JAVNEGA POVABILA OSNOVNIM ŠOLAM K SODELOVANJU PRI SPODBUJANJU USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI MED MLADIMI

 

ZAP. ŠT.

OSNOVNA ŠOLA

NASLOV AKTIVNOSTI

1

MONTESSORI INŠTITUT, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, Sojerjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Lesarstvo - izdelava lesenih izdelkov iz nakita in lesa

2

Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu,  Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Podjetniški krožek

3

Osnovna šola Ivanjkovci, Ivanjkovci 71A, 2259 Ivanjkovci

Ustvarjalno z naravo

4

Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje,  Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje

Mladi sooblikujejo mestno jedro

5

Osnova šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje

Krožek "Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

6

Osnovna šola Križe,  Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe

Inovativno tržimo kulturno dediščino

7

Osnovna šola Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur

Keramika/Ustvarjalnica

8

Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana

Podjetniški krožek

9

Osnovna šola Lava, Pucova ulica 7, 3000 Celje

Izvajanje krožka ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi v zadnji triadi

10

Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče

Poslikava lamuonov - urejanje šolskega parka

11

Osnova šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

12

Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Vonja domačega podjetništva

13

Osnovna šola Vižmarje - Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (podjetniški krožek)

14

Osnovna šola Hajdina, Spodnja Hajdina 24, 2288 Hajdina

Spoznavanje obrti v občini Hajdina

15

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran

ZNAM = ZAMISEL - NAČRT - AKTIVNOST - MODEL  (Od zamisli, preko načrta in aktivnega dela, do končnega izdelka)

16

Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka

Izdelovanje modnih dodatkov in uporabnih izdelkov

17

Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid

Izposojevalnica copat

18

Osnovna šola Podlehnik, Podlehnik 7A, 2286 Podlehnik

Malenkosti nam polepšajo vsakdan

19

Osnovna šola Brežice, Levstikova ulica 18, 8250 Brežice

Robortika je zakon

20

Osnovna šola Rodica, Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale

Krožek UPI, interesna dejavnost UIP

21

Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana

UPI krožek: Mesto prihodnosti - animirani film, UPI delavnice

22

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje

Podjetnik v vrtičkanju

23

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič

Javna prireditev devetošolcev

24

Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec

Krožek Podjetništvo

25

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Interesna dejavnost: Od ideje do … (od 1. do 3. razreda)

Interesna dejavnost: Od ideje do … (od 1. do 4. razreda)

Interesna dejavnost: Od ideje do … (od 4. do 5. razreda)

Eko ustvarjalnice

ID-Ustvarjalnica

26

Osnovna šola Domžale, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale

Finančno in podjetniško opismenjevanje

27

Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica

Borovniški UPI

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov