Vabljeni na brezplačni ogled dobre prakse v GKN Driveline Slovenija d.o.o..

14. 11. 2019

Zreče

Datum: 14. november 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabi na ogled dobre prakse v GKN Driveline Slovenija d.o.o..

Na praktičnem primeru lanskoletnega dobitnika Priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO) spoznati možnosti in koristi uporabe modela odličnosti EFQM.

Skozi razpravo pridobiti odgovore na vprašanja in dileme, povezane z odličnostjo in uporabo modela odličnosti pri spodbujanju nenehnega izboljševanja in izboljševanju rezultatov poslovanja.

Program ogleda:

09.00 - 09.15 Sprejem udeležencev (kava, čaj)
09.15 - 09.30 Uvodni pozdrav in predstavitev predstavnikov podjetja

09.30 - 10.30

Predstavitev GKN Driveline Slovenija, d.o.o. in skupine GKN (direktor Andrej Poklič)

10.30 - 11.30 Vpeljevanje poslovne odličnosti v podjetju (Tomaž Turinek)
11.30 - 11.45 Odmor
11.45 - 12.45 Voden ogled proizvodnje (Tomaž Turinek)
12.45 - 13.30 Odmor za malico

13.30 - 14.30

Voden pogovor in razprava (moderator Rajko Novak); (Tomaž Turinek in direktorica kadrovskega področja)

14.30 - 15.00

Mreženje in zaključek dogodka (Tomaž Turinek in direktorica kadrovskega področja)

Ogled priporočamo

  • vsem, ki želite spodbuditi proces nenehnega izboljševanja in izboljšati rezultate poslovanja z uporabo modela odličnosti EFQM:
  • direktorjem in vodjem na različnih ravneh vodenja, odgovornim za obvladovanje sprememb in nenehno izboljševanje,
  • predstavnikom in pooblaščencem vodstva za sisteme vodenja, skrbnikom sistemov vodenja, vodjem kakovosti, članom timov za izboljšave, presojevalcem in svetovalcem na področju kakovosti, organizacije in vodenja.

Brezplačni ogled vključuje

  • gradivo
  • osvežilne napitke med odmori
  • kosilo
  • potrdilo in
  • parkiranje.

Prijava: Vsa mesta so žal zasedena. Prijava ni več možna.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite na e-naslovu: ana.mrzlikar@spiritslovenia.si ali po telefonu na številki: 0590 89511.Nazaj