Usposabljanje za učitelje in profesorje 'ZUIP' - brezplačna tridnevna delavnica

22. 09. 2021 - 24. 09. 2021

zgradba WTC, Dunajska 156, Ljubljana

Datum:

  • 22. september 2021, od 14.00 do 19.00 ure
  • 23. september 2021, od 14.00 do 19.00 ure
  • 24. september 2021, od 14.00 do 20.00 ure

PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE PEDAGOGOV

Tridnevna delavnica usposabljanj učiteljev in profesorjev osnovnih in srednjih šol po programu »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« po naslednjem programu:

Program usposabljanja:

  • Pomen in razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih;
  • Analiza stanja na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v slovenskih šolah;
  • Načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas;
  • Predstavitev dobre prakse;
  • Sodobni način spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli;
  • Predstavitev projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev slovenskih šol;
  • Usposabljanje učiteljev za izpeljavo posameznih faz inovativnega procesa.

Udeležba je brezplačna.

Prijave: Elektronsko prijavnico najdete spodaj.Nazaj

Prijava na dogodek

Z oddajo tega obrazca se kot udeleženec/prijavitelj strinjam s Politiko zasebnosti, potrjujem verodostojnost vpisanih osebnih podatkov in SPIRIT Slovenija, javni agenciji dovoljujem uporabo in obdelavo vpisanih osebnih podatkov za naslednje namene: vodenje evidence o udeležencih tega dogodka, izvedbo dogodka, obveščanja po e-pošti v zvezi s prijavo in potekom dogodka, pošiljanje gradiva, povezanega z dogodkom, ali poročila in drugih informacij o dogodku po e-pošti (med drugim tudi e-naslove ostalih udeležencev dogodka, ki v to privolijo) in preverjanja zadovoljstva udeležencev z izvedbo dogodka po e-pošti.