Razstava Čar lesa in Dnevi slovenskega lesarstva 2021

Razstava Čar lesa in Dnevi slovenskega lesarstva 2021

07. 06. 2021 - 16. 06. 2021

Ljubljana

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo vabi na Razstavo Čar lesa in Dneve slovenskega lesarstva, niz dogodkov s področja lesno-predelovalne panoge, ki se bodo odvijali med 7. in 16. junijem 2021 v Ljubljani.

Program dogodkov

Torek, 8. junij 2021, Cankarjev dom, Ljubljana

Slavnostno odprtje 13. promocijske razstave Čar lesa in Dnevov slovenskega lesarstva

10:00 - 10:35 Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT
 • Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Prof. dr. Franc Pohleven, organizator razstave Čar lesa
 • Andrej Čuš, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dogodek povezuje: Petra Drobne

Kulturno umetniška točka: violinistka Anja Bukovec

10:35 Uradno odprtje in ogled razstave

RAZSTAVA ČAR LESA bo na ogled širši javnosti med 7. in 11. junijem 2021 v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani

12:00 - 14:45 | Strokovni posvet Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesnih izdelkov 

Program in prijavnico najdete tukaj. Prijave se sprejemajo do 7. 6. 2021, do 12.00 ure.

***

Sreda, 9. junij 2021, Cankarjev dom, Ljubljana

2. Dan slovenskega lesarstva 2021

09:15 - 10:00 | Registracija udeležencev

10:00 - 10:30 Uvodni nagovori

 • Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT
 • Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10:30 - 11:15 Uvodna predavanja

Perspektive in izzivi evropske lesne industrije, Obnovitveni val, novi evropski Bauhaus

Paul Brannen, CEI Bois, Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije, bivši Evropski poslanec

Ključni izzivi evropskega pohištvenega sektorja - krožno gospodarstvo, pobuda za trajnostne izdelke, razširjena odgovornost proizvajalcev

Gabriella Kemendi, EFIC, Konfederacija evropske pohištvene industrije, generalna sekretarka

Predstavitev študije podnebnega svežnja »Fit for 55« - Potenciali izrabe naravnih virov pri doseganju podnebnih ciljev

Elvi Rwankuba, Deloitte Svetovanje d.o.o.

11:15 - 12:30 Okrogla miza »Priložnosti lesne industrije - Zeleni dogovor in načrt za okrevanje in odpornost«

 • Ajda Cuderman, državna sekretarka za področje malega gospodarstva, podjetništva in obrti
 • dr. Metka Gorišek, državna sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor
 • Anton Harej, državni sekretar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • predstavnik Ministrstva za javno upravo
 • Igor Gasparič, Jelovica d.o.o.
 • predstavnik pohištvene industrije

Moderator okrogle mize: Dr. Črtomir Tavzes

12:30 - 12:45 Odmor

12:45 - 13:45 1. sklop predavanj »Pohištveni sektor«

 • Finančne spodbude za razvoj lesno predelovalne panoge - Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Trendi oblikovanja in razvoja pohištvenih produktov - Prof. dr. Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn
 • Laboratorij za preskušanje pohištva - Tomaž Kušar, Biotehniška fakulteta in Društvo lesarjev Slovenije
 • Oblikovanje v pohištveni industriji - Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije
 • Sodobne prakse uvajanja zelenega oblikovanja in digitalizacije v lesnem sektorju

Matej Feguš, Donar d.o.o., primer eko dizajna, sodelovanja s kreativnim sektorjem

Denis Stepančič, Podgorje d.o.o., digitalizacija poslovanja in razvoj produktov

13:45 - 14:00 Odmor

14:00 - 15:20 2. sklop predavanj »Lesena gradnja«

 • Pomen zdravega grajenega okolja - Prof. dr. Andreja Kutnar, Innorenew COE
 • Razvoj lesnih kompozitov - Izr. prof. dr. Sergej Medved, Biotehniška fakulteta
 • Z znanjem do požarno varnih visokih lesenih stavb - Prof. dr. Tomaž Hozjan, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Uvajanje LEVELs v Sloveniji ter vloga gradnje z lesom - Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
 • Demonstracijski projekt pametne lesene večnadstropne stavbe - Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo Slovenije, strokovni vodja SRIP PSiDL
 • Primeri dobre prakse lesene gradnje v Sloveniji

Peter Podplatnik, Marles Hiše, modularne bivanjske enote, adaptacija bivanjskih enot na korona krizo

Boštjan Kralj, Lumar montažne hiše

Robert Klun, arhitekt, Slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo Dubaj

15:20 - 16:00 Odmor

16:00 - 17:00 Podelitev nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021

Voditelj dogodka: Boštjan Romih

Vzporedne aktivnosti:

10.30 - 12.30 | Spletno predavanje za člane Sekcije lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

12.30 - 14.00 | Mednarodna virtualna poslovna srečanja na področju pohištva in lesene gradnje ter opreme

Za virtualna poslovna srečanja se prijavite tukaj.

Na 2. Dan slovenskega lesarstva SE LAHKO PRIJAVITE PREKO PRIJAVNICE SPODAJ.

***

Sreda, 16. junij 2021, Biotehnična fakulteta, velika dvorana Janeza Hribarja, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

11:00 - 13:30 9. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja 2021

Za 9. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja se prijavite tukaj. Prijave se sprejemajo do 15. 6. 2021 do 12.00 ure.

Organizator si pridržuje pravico k spremembi programa. Vsaka sprememba programa bo ažurno objavljena na spletni strani: www.podjetniski-portal.si/dogodki/dnevi-slovenskega-lesarstva-2021-29091.

Dogodek bo izveden ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi in navodili vezanimi na epidemijo Covid-19.Nazaj

Prijava na dogodek

Udeležil se bom (ustrezno označite)
Udeležil se bom (ustrezno označite)
Udeležil se bom (ustrezno označite)
Udeležil se bom (ustrezno označite)
Udeležil se bom (ustrezno označite)

Z oddajo tega obrazca se kot udeleženec/prijavitelj strinjam s Politiko zasebnosti, potrjujem verodostojnost vpisanih osebnih podatkov in SPIRIT Slovenija, javni agenciji dovoljujem uporabo in obdelavo vpisanih osebnih podatkov za naslednje namene: vodenje evidence o udeležencih tega dogodka, izvedbo dogodka, obveščanja po e-pošti v zvezi s prijavo in potekom dogodka, pošiljanje gradiva, povezanega z dogodkom, ali poročila in drugih informacij o dogodku po e-pošti (med drugim tudi e-naslove ostalih udeležencev dogodka, ki v to privolijo) in preverjanja zadovoljstva udeležencev z izvedbo dogodka po e-pošti.