Prenos družinskega podjetja - prevzem odgovornosti naslednikov in učinkovito nadaljnje vodenje

Prenos družinskega podjetja - prevzem odgovornosti naslednikov in učinkovito nadaljnje vodenje

17. 10. 2024

na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 17. oktober 2024, od 13.00 do 17.00 ure

Na brezplačni delavnici vam bodo razjasnili, kaj vse je potrebno urediti, da se učinkovito prenese odgovornost in lastništvo na naslednike.

Obravnavane tematike:

  • Kdaj in kako nasledniki prevzamejo polno odgovornost za vodenje.
  • Potrebni družinski dogovori v zadovoljstvo vseh članov družine.
  • Načrtovanje potrebnih korakov prenosa družinskega podjetja.
  • Razlaga različnih družinskih primerov iz naše dobre prakse.

+ dodatno:

  • predstavitev pomena pravočasnega prenosa lastništva z vidika kontinuiranega izvajanja poslovne dejavnosti, ohranjanja delovnih mest in širitve poslovanja;
  • predstavitev najmanj ene od različnih možnosti ohranjanja kontinuitete poslovanja podjetij, ko lastnik ne more ali ne želi več izvajati aktivnosti (prenosa na naslednika, notranjega odkupa, prodaje);
  • predstavitev najmanj ene od različnih možnosti ohranjanja kontinuitete poslovanja podjetij, ko lastnik ne more ali ne želi več izvajati aktivnosti, in sicer: predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v družinskih podjetjih, in/ali predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v primeru, ko ni naslednikov znotraj družin;  predstavitev osnovnih korakov prodaje podjetja in osnovnih korakov notranjega (tj. delavskega oz. managerskega) odkupa podjetja.
  • prikaz praks in tveganj pri prenosu lastništva v podjetjih; prodaji MSP; delavskem oz. managerskem odkupu podjetja;
  • predstavitev/napoved ukrepov in podpore države pri prenosu lastništva – predstavitev aktivnosti Nacionalne točke za prenos lastništva in aktualnih finančnih ukrepov;

Reference MoST inštituta: Izkušnje s prestrukturiranjem in urejanjem medsebojnih lastniških razmerij imajo iz najrazličnejših branž. Delajo tako z malimi podjetji, kot s tistimi z več sto zaposlenimi. V zadnjih štirih letih so prenesli vodenje podjetja na naslednike v 108 družinskih podjetjih. Ustanovitelj Uroš Kavs že 12 let svetuje družinskim in solastniškim podjetjem. Leta 2017 je izdal knjigo Kako družinskemu podjetju zagotoviti uspešno prihodnost, ki je polna različnih primerov iz njegove prakse.

Vabljeni vsi družinski člani, ki ste aktivno vpeti v podjetje.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Dodatne informacije in prijaveNazaj