Brezplačna delavnica - »Odgovornost podjetij za prekrške zaposlenih«

Brezplačna delavnica - »Odgovornost podjetij za prekrške zaposlenih«

07. 06. 2023

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35 b, Zagorje ob Savi

Datum: 7. junij 2023, ob 18.00 uri

Odgovornost podjetij za prekrške zaposlenih je določena v 14. členu Zakona o prekrških, kjer je predpisano, da je pravna oseba/fizična z dejavnostjo odgovorna za prekršek, ki ga pri opravljanju njene dejavnosti storilec stori v njenem imenu ali za njen račun ali v njeno korist ali z njenimi sredstvi.

Nadalje je določeno, da pravna oseba ni odgovorna za prekršek, če v postopku o prekršku dokaže, da bil prekršek storjen z namenom škodovanja tej pravni osebi, ali je bil prekršek storjen z zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere storilec opravlja delo ali storitev za pravno osebo, ali s kršenjem navodil ali pravil pravne osebe, ki je v okviru dolžnega nadzorstva pravočasno izvedla vse ukrepe, potrebne za preprečitev prekrška.

Kaj torej lahko kot delodajalec storim, da se izognem odgovornosti za prekršek, ki ga stori zaposleni?

Za razbremenitev odgovornosti pravne osebe je torej bistveno, da se seznanite z načinom učinkovitega izvajanja kontrole in se tako zavarujete pred odgovornostjo za nepravilna ravnanja zaposlenih.

SPOT svetovanje Zasavje organizira brezplačno delavnico z naslovom: »Odgovornost podjetij za prekrške zaposlenih«, ki bo potekala 7. junija 2023, ob 18.00 uri, predstavljene bodo naslednje teme:

  • Predstavitev postopka o prekršku
  • Kako organizirati kontrolo v podjetju
  • Kakšne interne akte je potrebno sprejeti
  • Kakšne evidence je potrebno voditi

Predavatelj: Primož Mrvar, Presoja d.o.o. 

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijaveNazaj