Gradiva

NOVO! Za vas smo pripravili spletni priročnik ABC PODJETNIŠTVA, ki praktično predstavi osnovna znanja za podjetnike na začetku poslovanja: kaj podjetništvo je, kako pridobivati ideje in jih razviti v poslovni model, ter kako podjetniški posel etično in uspešno peljati z določanjem cene, trženjem, prodajo, ter pravno in finančno urejenim poslovanjem.

V kolikor želite podjetniško znanje nadgraditi, vam ponujamo nekaj vsebin s specifičnih podjetniških področij: računovodstvo in davki, finančne spodbude s strani države, internacionalizacija podjetij, socialno podjetništvo, družbeno odgovorno podjetništvo, upravljanje s človeškimi viri, gospodarsko in statusno pravo, vodenje, marketing in prodaja, priprava poslovnih načrtov: