V kolikor želite podjetniško znanje nadgraditi, vam ponujamo nekaj vsebin s specifičnih podjetniških področij: računovodstvo in davki, finančne spodbude s strani države, internacionalizacija podjetij, socialno podjetništvo, družbeno odgovorno podjetništvo, upravljanje s človeškimi viri, gospodarsko in statusno pravo, vodenje, marketing in prodaja, priprava poslovnih načrtov: