Uporabne povezave

Uporabne povezave

http://www.obzorje-evropa.si

Portal za sodelujoče v Obzorju Evropa (Funding & Tenders Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

Spletna stran EIC Evropske komisije: https://eic.ec.europa.eu/index_en

Spletna stran EIC agencije EISMEA: https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-council_en

Prijavna platforma za EIC Accelerator: https://accelerator.eismea.eu/login

Spletna stran EIT: http://eit.europa.eu/https://www.innoradar.eu/