Vabljeni k prijavi na podjetniški ANA+ natečaj

Vabljeni k prijavi na podjetniški ANA+ natečaj

Vabljeni k prijavi na podjetniški ANA+ natečaj

27. 01. 2022

Podjetniški projektni center ANAplus v okviru svojega digitalnega stičišča ANA+DIH 1.9 objavlja Javni poziv za prijavo na podjetniški ANA+ natečaj.

Vir in informacije: Podjetniški Projektni Center ANAplus, www.anaplus.eu

Podjetniški projektni center ANAplus v okviru svojega digitalnega stičišča ANA+DIH 1.9 objavlja Javni poziv za prijavo na podjetniški ANA+ natečaj.

Vabijo vsa zainteresirana mlada podjetja in bodoče podjetnice in podjetnike, da se prijavite na podjetniški ANA + natečaj, s katerim želijo dvoje:

 1. pomagati mladim, inovativnim osebam pri razvoju njihovih podjetniških potencialov in
 2. v slovenska podjetja implementirati digitalno rešitev, ki bi pripomogla k snovno in energetsko bolj učinkovitemu poslovanju, doprinesla k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega in h konkurenčnosti teh podjetij na mednarodnih trgih.

ANA+ natečaj je razdeljen na dva sklopa, A in B. Za oba sklopa je predviden izbor enega, pa do največ treh zmagovalcev.

Sklop A - splošne inovativne digitalne rešitve za podjetja

Tukaj iščejo inovativne digitalne programske rešitve za zaznane probleme iz podjetniškega trga na slovenskem in/ali evropskem trgu.

Sklop B - usmerjene rešitve

 1. Pametna trgovina
 2. Pametna tovarna
 3. Spletna stran, spletna trgovina, mobilna aplikacija ali rezervacijska platforma

Pogoji za sodelovanje

Prijavijo se lahko:

 • potencialni podjetniki (posameznice in posamezniki ali skupine z razvito rešitvijo oz idejo rešitve in kompetencami za hitro in uspešno izvedbo le te) in
 • podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega 3 leta.

Nagrade za zmagovalce ANA+ natečaja

Za zmagovalce (od 1 do največ 3) za sklop A nudijo:

 • do 3 mesečno brezplačno souporabo poslovnih prostorov (skupne pisarne) po načinu co-workinga,
 • svetovanje in pomoč pri pripravi poslovnega plana,
 • do 500 eur mesečne finančne pomoči za čas souporabe poslovnih prostorov,
 • pomoč pri implementaciji rešitve v podjetja (pomoč pri prodaji),
 • strokovna in po dogovoru tudi finančna pomoč pri odprtju podjetja v primeru, ko podjetje še ni ustanovljeno,
 • vavčer v vrednosti 1.500 EUR za njihove storitve,
 • ali možnost odkupa digitalne rešitve.

Za zmagovalce oziroma izbrane prijave za sklop B nudijo za največ en projekt iz vsakega področja (področje 1, 2 in 3)

 • do 3 mesečno brezplačno souporabo poslovnih prostorov (skupne pisarne) po načinu co-workinga,
 • svetovanje in pomoč pri pripravi poslovnega plana,
 • 500 eur mesečne pomoči za čas souporabe poslovnih prostorov,
 • pomoč pri implementaciji rešitve v podjetja (pomoč pri prodaji),
 • strokovna in po dogovoru tudi finančna pomoč pri odprtju podjetja v primeru, ko podjetje še ni ustanovljeno,
 • vavčer v vrednosti 1.500 EUR za njihove storitve,
 • ali možnost odkupa digitalne rešitve.

Prijava

Vlogo za vključitev lahko oddate najkasneje do 14. februarja 2022.

Dodatne informacije in prijave

Nazaj