Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

23. 10. 2017

Slovenski podjetniški sklad je 6. oktobra 2017 v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na spletni strani Sklada skupno razpisal 2,9 mio EUR spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2018 in 2019, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 6. 10. 2017, www.podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad je 6. oktobra 2017 v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na spletni strani Sklada skupno razpisal 2,9 mio EUR spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2018 in 2019, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev. Na ta način se bo na območjih občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč in Trbovelj skupno podprlo do 80 novonastalih podjetij, posledično pa se bo zmanjšala brezposelnost.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju dveh let.

Novoustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so registrirana od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejmejo največ do 40.000 EUR sofinanciranja za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1.1.2017 do 30.09.2019, v dveh letnih izplačilih, in sicer:

  • do največ 16.000 EUR v letu 2018
  • do največ 24.000 EUR v letu 2019

Pozor!

Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po prejemu sofinanciranja ohraniti napovedano število zaposlenih ter ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31. 12. 2022.

Namen razpisa je spodbuditi zagon podjetij, cilj pa zmanjšati brezposelnost na problemskih območjih

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2018-2019 je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:

  • pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
  • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Rok za oddajo vloge je 7. 11. 2017.

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2R - Spodbdude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2018-2019.

Več o javnem razpisu

Nazaj