Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 (P2R)

Številka 42-2017 | Področje: Razpisi

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 6. 10. 2017, Stran: 2359

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
  • zagon novih podjetij,
  • nova delovna mesta in zaposlovanje.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan kazalnik učinka »število podjetij, ki prejmejo podporo.«

Več

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo.

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki so geografsko locirana v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

Sprememba kohezijske regije in problemskega območja izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v katerem problemskem območju se bo v celoti izvajala aktivnost.

Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 2.992.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali po e-pošti: cptukbo/wjepwjdAqpekfuojtljtlmbe/tj.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si/sl/.

V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Sklada.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov