Razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023

Razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023

Razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023

03. 01. 2024

Vir in informacije: Štajerska gospodarska zbornica, 13. 12. 2023, www.stajerskagz.si

Štajerska gospodarska zbornica kot upravičenka Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP - Krožno gospodarstvo)  zbira prijave na razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023. Posamezniki, gospodarske družbe in raziskovalne institucije lahko svoje inventivne rešitve prijavijo do vključno 1. marca 2024. Celotna dokumentacija razpisa in prijavnica sta dostopni na povezavi: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/razpis-za-inventivne-resitve-na-podrocju-kroznega-gospodarstva-za-leto-2023/

Invencija je vsaka nova obetavna rešitev oziroma zamisel s potencialom, da postane koristna v praksi. Inventivne rešitve se lahko nanašajo na proizvode, procese, storitve ali sisteme.

Namen razpisa je spodbujati razvoj invencij na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Predvsem pa posameznikom, podjetjem in raziskovalnim organizacijam, ki aktivno prispevajo k razvoju in raziskovanju na področju krožnega gospodarstva, omogočiti boljšo prepoznavnost in priznanje za prebojne ideje in razvoj.

Razpis pokriva različne kategorije inventivnih rešitev - od ideje, ki izboljšuje obstoječi produkt ali proces na področju krožnega gospodarstva, do povsem nove rešitve, ki neposredno odgovarja na potrebe družbe. Na razpisu za najboljše inventivne rešitve lahko prijavitelji sodelujejo tudi s predlogi sprememb posameznega proizvoda v smeri krožnega dizajna. Sodelujejo lahko tako rešitve, ki so še v fazi razvoja in raziskav, kot že oblikovane prototipne rešitve, preizkušene v laboratorijskem ali oblikovanem okolju.

Več o tem

Nazaj