Podjetniški sklad objavil razpis za covidne mikrokredite

Podjetniški sklad objavil razpis za covidne mikrokredite

Podjetniški sklad objavil razpis za covidne mikrokredite

31. 03. 2021

Sklad RS za podjetništvo je v 26. marca 2021 v Uradnem listu RS objavil javni razpis za covidne mikrokredite. Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz zahodne kohezijske regije.

Vir in informacije: STA, 26.03.2021, www.sta.si

Sklad RS za podjetništvo je v 26. marca 2021 v Uradnem listu RS objavil javni razpis za covidne mikrokredite. Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz zahodne kohezijske regije.

Instrument covidni mikrokrediti se v 62,5 odstotka financira iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, ki jih v vlogi upravljalca sklada skladov upravlja SID banka, in v 37,5 odstotka z udeležbo sklada kot izvajalca finančnega instrumenta. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago, je dva milijona evrov.

V razpisu so navedeni pogoji kandidiranja in katerih podjetij oz. projektov razpis ne podpira. Najnižji znesek kredita znaša 5000 evrov, najvišji 25.000 evrov. Kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ima možnost moratorija na odplačilo glavnice.

Prijavni roki za oddajo vlog s prilogami so postavljeni 31. marca ter 2. in 6. aprila. Javni razpis bo odprt do 6. aprila oz. do porabe sredstev. Če bodo ta porabljena pred navedenim datumom, bo podjetniški sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS.

Več o javnem razpisu

Nazaj