Javni razpis P7-3 2021 COVID mikrokrediti

Javni razpis P7-3 2021 COVID mikrokrediti

30. 03. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 26. 3. 2021, Stran: 749

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis bo odprt do 6. 4. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

- v letu 2021: 31. 3., 2. 4. in 6. 4.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj