Podjetniški sklad letos podjetjem v razpisih 217 milijonov evrov

Podjetniški sklad letos podjetjem v razpisih 217 milijonov evrov

Podjetniški sklad letos podjetjem v razpisih 217 milijonov evrov

11. 01. 2011

Sklad letos načrtuje na novo razpisati skoraj 190 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev. Če se k temu prišteje še neizkoriščena sredstva iz lani objavljenih dvoletnih razpisov, bo podjetjem letos na voljo skoraj 217 milijonov evrov.

Slovenski podjetniški sklad letos načrtuje na novo razpisati skoraj 190 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev. Če se k temu prišteje še neizkoriščena sredstva iz lani objavljenih dvoletnih razpisov, bo podjetjem letos na voljo skoraj 217 milijonov evrov.

V letu 2010 je sklad na novo objavili štiri javne razpise in skupno razpisali 160,81 milijona evrov ugodnih finančnih sredstev. Od tega jih je 30,5 milijona evrov na razpolago še letos, saj gre za večletne razpise.

Prva finančna podpora bo omogočena že v februarju, saj se podjetja do 20. januarja lahko prijavijo na že odprt razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen septembra lani. Februarja bo sklad objavil tudi razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja (podjetniški inkubatorji, tehnološki parki itd.).

Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Razpis bo namenjen podjetjem, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja, ki so vpisani v evidenco subjektov inovativnega okolja (seznam vodi JAPTI), in ki še niso registrirana več kot 18 mesecev. Razpisana kvota bo znašala 4,10 milijona evrov.

Marca pa bo sklad objavil novo garancijsko kvoto za zavarovanje bančnih kreditov in zniževanje obrestnih mer, ki bodo namenjeni razvoju podjetij, financiranju obratnih sredstev in financiranju projektov start up podjetij.

Letos bo še večji poudarek na finančni podpori tehnoloških projektov v podjetniškem sektorju, saj je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na sklad že preneslo dodatna proračunska sredstva, na podlagi katerih bo sklad lahko ponudil dodatnih približno 126 milijonov evrov garancijskega potenciala za zavarovanje kreditov, namenjenih prenosu razvojnih inovacij v komercializacijo. Hkrati bodo ti krediti ponujali podjetju tudi nižjo obrestno mero od tržne.

Še vedno je odprt tudi razpis za lastniško financiranje - kapitalske naložbe države v zasebne družbe tveganega kapitala. Naslednje odpiranje vlog bo 10. marca, prostih sredstev je še 7,2 milijona evrov.

Nazaj