Evidenca subjektov inovativnega okolja

Agencija SPIRIT Slovenija vodi evidenco subjektov inovativnega okolja v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/2008, v nadaljevanju: Pravilnik).

Evidenca A

V Evidenco A so vpisani subjekti inovativnega okolja, ki v skladu s 14. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo in Pravilnikom izvajajo naloge posameznih subjektov in imajo zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo ter izpolnjujejo vse pogoje v skladu s tem Pravilnikom.

Pogoje za TEHNOLOŠKI PARK izpolnjujejo:

Pogoje za PODJETNIŠKI INKUBATOR izpolnjujejo:

Pogoje za UNIVERZITETNI INKUBATOR izpolnjujejo:

Evidenca B

V Evidenco B so vpisani vsi subjekti inovativnega okolja, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom in izpolnjujejo minimalne pogoje iz 6. člena Pravilnika.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov