Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

20. 07. 2012

Okvirna višina subvencij za leto 2012 znaša 1.280.000 EUR. Rok za predložitev vlog je 3. 8. 2012.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (Št. 53/2012 z dne 13.7.2012) objavil Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B).

Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, vključenih v subjekte inovativnega okolja (SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je uspešen nadaljnji prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projektov in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v SIO.

Med SIO za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco SIO, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Okvirna višina subvencij za leto 2012 znaša 1.280.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je 3. 8. 2012.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj