Druga skupina 29 majhnih in srednje velikih podjetij uspešno zaključila proces strateške transformacije poslovanja

Druga skupina 29 majhnih in srednje velikih podjetij uspešno zaključila proces strateške transformacije poslovanja

Druga skupina 29 majhnih in srednje velikih podjetij uspešno zaključila proces strateške transformacije poslovanja

03. 04. 2024

Druga skupina 29 majhnih in srednje velikih podjetij uspešno zaključila proces strateške transformacije poslovanja

Druga skupina 29 majhnih in srednje velikih podjetij uspešno zaključila proces strateške transformacije poslovanja

28. 3 .2024 smo z zaključno sinergijsko delavnico zaključili individualni proces strateške, trajnostne in krožne transformacije že druge skupine 29 malih in srednje velikih podjetij.   

Vključena podjetja so se skupaj s svojim dodeljenim strokovnjakom skozi 5 mesečni proces poglobile v vse ključna področja poslovanja. Postavila so si ambiciozne poslovne cilje, ki temeljijo na zavezah delati v dobro ljudi, narave in skupnost.

Vsako vključeno podjetje je skozi individualni proces strateške transformacije doseglo naslednje rezultate:

  • Razvilo dolgoročno (4-5 letno) trajnostno poslovno strategijo podjetja
  • Postavilo trajnostne poslovne modele
  • Zastavilo konkreten akcijski načrt uresničevanja poslovne strategije
  • Razvilo izvedbeni projekt namenjen transformaciji ključnih procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev

Na zaključni delavnici smo se posvetili še skupnim izzivom, s katerimi se podjetja soočajo in so ključnega pomena za trajno uspešnost podjetja. Govorili smo o vodenju z občutkom in naslavljali ključne izzive s katerimi se soočajo vodje in posledično zaposleni. Opredelili smo ključne izzive s katerimi se bodo podjetja soočalo tokom uresničevanja poslovnih strategij. Ob zaključku pa smo govorili o pomembnih temeljih in vrednotah delovanja in bivanja, ki so prav tako ključnega pomena za trajno uspešnost podjetij.

Podjetja so za uspešno delo in pripadnost procesu prejela tudi PRIZNANJA s strani SPIRIT Slovenija. Priznanja zajemajo tudi podroben opis celotnega procesa in doseženih rezultatov.

V nadaljevanju jih čaka še 7 mesečna implementacija pilotnih izvedbenih projektov, ki bodo namenjeni optimizaciji in redifiniciji poslovnih procesov in posledično zniževanju škodljivih vplivov na okolje v celotnem procesu kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Vsem podjetjem še enkrat čestitamo za trdo delo in zavzetost vseh zaposlenih tokom celotnega procesa!

Nazaj