Enotna točka za trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva

 

 

Pobrskaj po NOVICAH

 

 

VPRAŠAJTE NAS

EKT@spiritslovenia.si

DOBRODOŠLI!

SPIRIT Slovenija v okviru Enotne točke za trajnostno in krožno transformacijo gospodarstva izvaja ukrepe namenjene gospodarstvu. Ukrepi so del Celovitega strateškega projekta za razogljičenje Slovenije preko prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo. 

Ključni programi podpore za slovenska podjetja, regije in lokalne skupnosti (2022-2026)

  1. »Krožno odkrivanje« - programske aktivnosti so  namenjene vzpostavitvi  trajnostnih in krožnih temeljev poslovanja zagonskih podjetij. Vzporedno pa tudi krepitev podpornega okolja, ki bo podjetjem ponujalo ustrezno, strokovno podporo v fazah razvoja poslovnih idej in vzpostavljanja procesov kreiranja vrednosti produktov in storitev.
  2. »Podpora krožnim inovacijam v MSP« - programske aktivnosti so namenjene strateški trajnostni in krožni transformaciji malih in srednjih podjetij in vzpostavljanju krožnega gospodarstva v celotnem procesu kreiranja vrednosti produktov in storitev. Izvajanje podpore bazira na individualnem pristopu in odgovarja potrebam in specifikam posameznega podjetja, hkrati pa se krepi skupnost, sodelovanje ter izmenjava izkušenj in znanja vseh vključenih podjetij.  
  3. »Krožne sinergije« - program bo namenjen krepitvi kapacitet regij in lokalnih skupnosti za transformativni trajnostni in krožni prehod. Podpora bo namenjena spodbujanju »disruptivnih inovacij« preko spodbujanja strateškega načrtovanja in priprave relevantnih celovitih projektov na regionalni ravni.

SPIRIT Slovenija bo s svojimi programi v proces transformacije zajel in horizontalno povezal vse ključne sektorje, specificiral in odgovarjal na potrebe in značilnosti razvoja končnih izdelkov, končnih polizdelkov, proizvodnih in ostalih storitev in s tem povezanih relevantnih dobavnih in vrednostnih verig.

Za programe, namenjene gospodarstvu, je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport zagotovilo 20 milijonov evrov.   

Več informacij o celotnem ukrepu najdete na spletnem naslovu: Načrt za okrevanje in odpornost | GOV.SI.

 

 

 

Financira Evropska unija - NextGenerationEU.