Enotna točka za trajnostno in krožno transformacijo gospodarstva

SPIRIT Slovenija bo v okviru Enotne točke za trajnostno in krožno transformacijo gospodarstva izvajala 6 ukrepov, namenjenih gospodarstvu. Ukrepi so del Celovitega strateškega projekta za razogljičenje Slovenije preko prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, v izvajanje vseh 17 ukrepov znotraj projekta pa bo vključenih devet ministrstev, ki so sodelovala pri njegovi pripravi. Več informacij o vseh ukrepih in programih najdete tukaj: www.climate-kic.org/circularslovenia/programmes/slovene/.

Za programe, namenjene gospodarstvu, je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovilo 20 milijonov evrov in bodo pokrivali področja:

  1. »Krožne sinergije« - program bo namenjen krepitvi kapacitet regij in lokalnih skupnosti za transformativni prehod. Podpora bo namenjena spodbujanju »disruptivnih inovacij« preko spodbujanja strateškega načrtovanja in priprave relevantnih celovitih projektov na regionalni ravni.
  2. »Krožno odkrivanje« - programom bo podprl oblikovanje zagonskih podjetij na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Predvideno je tudi oblikovanje ustreznega podpornega okolja, ki bo podjetjem ponujalo prilagojeno podporo v vseh fazah razvoja njihovih idej/produktov/storitev.
  3. »Podpora krožnim inovacijam v MSP« - programske aktivnosti bodo prispevale h krepitvi usposobljenih mentorjev/ekspertov v podpornem okolju, ki bodo podjetjem s strokovnim znanjem pomagali s prilagojenim svetovanjem in podporo. Podpora se bo deloma osredotočila na podporo MSP ne glede na sektor v katerem deluje, specifična podpora pa bo oblikovana na področjih, ki so relevantna/povezana z identificiranimi verigami vrednostmi.

PODPORA ZAGONSKIM, MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM  PODJETJEM

Osrednja podpora podjetjem je ponujena preko objavljenega javnega razpisa, s katerim  zagotavljamo strokovno in finančno podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu strateške trajnostne in krožne transformacije poslovanja.

5. 8. 2022

Objavljen je Javni razpis »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025)

Celotno besedilo javnega razpisa in informacije o načinu prijave je dosegljivo na:

www.spiritslovenia.si/razpis/391.

Horizontalno bo programska podpora temeljila tudi na Strategiji pametne specializacije in Kažipotu Slovenije za prehod v krožno gospodarstvo.

SPIRIT Slovenija bo s svojimi programi zajel  tudi  vsebine:  

  • Določanja snovnih tokov in oceno trajnostih učinkov poslovanja podjetij (vse industrije) v povezavi z ključnimi dobavnimi verigami, prototipiranje trga stranskih proizvodov in inovativno podporo novim poslovnim modelom. 

Za namene sistemskega pristopa smo v okviru SPIRIT Slovenija vzpostavili enotno točko za izpeljavo programov v podporo gospodarstvu.

Kontakt: info@spiritslovenia.si

 

 

Financira Evropska unija - NextGenerationEU.