Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2010 in 2011

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2010 in 2011

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 718

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini do največ 95% upravičenih stroškov za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa v letu 2010 in letu 2011.

Izvajalec javnega razpisa bo izbral subjekte za izvajanje nalog v okviru 3 sklopov aktivnosti:

1. sklop: univerzitetni inkubatorji,

2. sklop: podjetniški inkubatorji,

3. sklop: tehnološki parki.

Prijavitelj mora v okviru izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja brezplačno za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa izvajati naslednje storitve:

Ciljna skupina univerzitetnih inkubatorjev: MLADI (študenti)

 • redno informiranje o delovanju univerzitetnega inkubatorja in drugih podpornih institucij preko uporabe različnih orodij;
 • izvedba informativno-promocijskih delavnic za dvig prepoznavnosti podpornega okolja;
 • izvajanje aktivnosti za promocijo komercializacije znanja;
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov (delavnice, tekmovanja);
 • preverjanje in vrednotenje podjetniških idej;
 • vključevanje univerzitetnih podjetniških skupin v inovativno okolje;
 • pomoč pri pripravi poslovnih načrtov in pri ustanovitvi podjetij;

Ciljna skupina podjetniških inkubatorjev: POTENCIALNI PODJETNIKI

 • zagotavljanje informacijskih storitev za potencialne podjetnike preko uporabe različnih orodij;
 • izvajanje informativno-promocijskih delavnic za dvig prepoznavnosti podpornega okolja in še posebej storitev inovativnega okolja;
 • izvajanje aktivnosti za promocijo komercializacije znanja;
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov (delavnice, tekmovanja);
 • preverjanje in vrednotenje podjetniških idej;
 • vključevanje novoustanovljenih podjetij v okolje;
 • pomoč pri pripravi poslovnih načrtov in pri ustanovitvi podjetij;

Ciljna skupina vseh: DELUJOČA PODJETJA (0-3 leta delovanja)

 • izvajanje informativno-promocijskih delavnic za dvig prepoznavnosti podpornega okolja in še posebej storitev inovativnega okolja;
 • izvajanje projektov mrežnega sodelovanja;
 • izvajanje aktivnosti za promocijo komercializacije znanja;
 • zagotavljanje informacijskih storitev za delujoča podjetja preko uporabe različnih orodij;
 • izvajanje osnovnih svetovanj za delujoča podjetja;

Ciljna skupina podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov: DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)

 • izvajanje informativno-promocijskih delavnic za dvig prepoznavnosti podpornega okolja in še posebej storitev inovativnega okolja;
 • izvajanje projektov mrežnega sodelovanja;
 • izvajanje aktivnosti za promocijo komercializacije znanja;
 • zagotavljanje informacijskih storitev za delujoča podjetja;
 • izvajanje osnovnih svetovanj za delujoča podjetja;

Aktivnosti v okviru nalog morajo biti dostopne vsem ciljnim skupinam, ne glede na status inkubiranca/člana inovativnega okolja. Aktivnosti za posamezno ciljno skupino morajo biti vsebinsko zasnovane tako, da sledijo potrebam konkretne ciljne skupine.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelj je pravna oseba, ki je v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja vpisana v evidenco A subjektov inovativnega okolja.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 in 2011 je 2.000.000,00 EUR, in sicer 1.000.000,00 EUR za leto 2010 in 1.000.000,00 EUR za leto 2011.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Rok: Rok za oddajo vlog je 16.4.2010 do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju

dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov: Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2010/2011) ali na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2010/2011), in sicer najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 2 dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu: www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na spletnem naslovu: www.japti.si ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov: Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2010/2011) ali na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2010/2011). Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo vloge.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj