Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

17. 07. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 13. 7. 2012, Stran: 1607

Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, vključenih v subjekte inovativnega okolja (SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je uspešen nadaljnji prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projektov in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, in delujejo v SIO.

Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2/2011 (takrat kot ciljni skupini P2A) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto.

Za navedeno ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer velja, da morajo za vsako leto sofinanciranja posebej kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje.

Med SIO za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco SIO, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij za v letu 2012 po tem razpisu znaša 1.280.000 EUR. Sredstva v višini 780.000 EUR bo zagotovil Sklad, sredstva v višini 500.000 EUR pa bodo zagotovljena iz Proračuna RS za leto 2012.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 3. 8. 2012.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktni osebi: mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234-12-72 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, e-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega pod­jetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, v pisarni št. 8, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj