Sprememba Javnega razpisa za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Sprememba Javnega razpisa za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

17. 11. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 164, Datum: 13. 11. 2020, Stran: 2363

1. V Javnem razpisu za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 160/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 5.2 »Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B javnega razpisa):« v točki 1. tabele »Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom - maksimalno število točk« število »45.100« nadomesti s številom »50.100«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj