Javni razpis za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Javni razpis za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

10. 11. 2020

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 160, Datum: 6. 11. 2020, Stran: 2340

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav.

Cilj ukrepa je olajšanje likvidnostnih težav kmetijskih gospodarstev ter MSP, ki so nastale zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 eurov.

Razdelitev sredstev po sklopih glede na vrsto upravičenca:

  • 2.000.000 eurov za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije, (sklop A), in
  • 1.500.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23.59.

Dodatne informacije: Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (priloga razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj