Za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 6,2 milijona evrov nepovratnih sredstev

Za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 6,2 milijona evrov nepovratnih sredstev

21. 07. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: STA, 17. 7. 2020, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS objavil razpis za spodbude mikro, malim in srednje velikim podjetjem za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Skupno je razpisanih 6,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, posamezno podjetje pa bo lahko prejelo nepovratna sredstva v višini od 50.000 do 500.000 evrov v obdobju dveh let.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo uvajala nove ali izboljšane izdelke na področju predelave ali obdelave lesa ter lesnih tvoriv, so locirana na območju vzhodne ali zahodne kohezijske regije in na tem območju v celoti izvajajo aktivnosti operacije.

Za podjetja, ki bodo vlogo oddala vključno do 15. februarja 2021, velja, da morajo biti registrirana oz. priglašena pri pristojnem organu pred 1. januarjem 2019, pred 1. januarjem 2020 pa morajo biti registrirana tista, ki bodo vloge oddala po 15. februarju 2021.

Z razpisom želijo tudi dolgoročno odpravljati posledice pandemije covida-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na sklad na naslednje prijavne roke: 2. september 2020, 11. november 2020, 15. februar 2021, 15. maj 2021 in 15. september 2021. Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. septembra 2022.

Predmet javnega razpisa sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Več o razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj