Spremembe Javnega razpisa P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Spremembe Javnega razpisa P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

22. 05. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 22. 5. 2020, Stran: 1081

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1 Splošni pogoji kandidiranja

Se sedmi odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:

  • za prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
  • za prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 2020 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja

Se sedma in osma alineja spremenita in v celoti nadomestita z:

  • za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020, mora podjetje:
  • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8(1),
  • za vloge oddane na prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 2020, mora podjetje:
  • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8(2).

(1) Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

(2) Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

6. Vsebina vloge

Se peta točka spremeni in v celoti nadomesti z:

5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:

  • za prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;
  • za prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj