Javni razpis P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni razpis P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

07. 01. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 27. 12. 2019, Stran: 2723

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Nemen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR

Sredstva za obmejna problemska območja v višini 8.456.628,95 EUR prav tako zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 1. 2. 2020, 1. 3. 2020, 1. 4. 2020, 1. 5. 2020, 1. 6. 2020, 1. 7. 2020, 1. 9. 2020 in 1. 10. 2020.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite po telefonu na številki: (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj