Kaj je pomembno vedeti o prokuri?

Kaj je pomembno vedeti o prokuri?

21. 08. 2018

Vir in informacije: SPOT svetovanje Goriška, Avtor: Tea Gruden

Kdo je prokurist?

Prokurist je oseba, ki je s strani družbe oz. podjetnika pooblaščena, da opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam. Nima pa pravice prodajati in obremenjevati nepremičnin, če ni za to posebej pooblaščen.

Prokura je posebna oblika pooblastila. Ureja jo Zakon o gospodarskih družbah. V praksi se prokuro podeljuje predvsem iz dveh razlogov in sicer omogoča poslovanje s.p. oz. gospodarski družbi v primeru smrti, daljše odsotnosti ali poslovne nesposobnosti s.p. oz. direktorja družbe ter nadzoruje poslovanje članov uprave s strani lastnikov družbe. Prokura se lahko podeli tudi dvema ali več osebam skupaj, tako da lahko le vse te osebe skupaj zastopajo družbo. Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.

Pri s.p. prokura s smrtjo s.p. ne preneha, ampak omogoča normalno nadaljevanje poslovanja s.p. vse do sklepa o dedovanju ter odločitve dedičev glede nadaljnje usode podjetja preminulega s.p.

Prokurist se vpiše v Poslovni register za s.p. in za družbo pri čemer je potrebno izkazati svoje strinjanje z vlogo prokurista s pisno izjavo. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Postopek se lahko izvede na SPOT točkah.

Vir: ZGD

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj