Vstopne točke SPOT Svetovanje

Agencija SPIRIT Slovenija v okviru mreže regijskih točk SPOT Svetovanje zgotavlja celovite brezplačne podporne storitve na 12 lokacijah po Sloveniji, ki so namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja:

  • celostna obravnava potencialnih podjetnikov in podjetij,
  • storitve e-VEM (registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij),
  • informiranje in osnovno svetovanje,
  • izvajanje informativno-promocijskih delavnic in usposabljanj
  • izmenjava dobrih praks in odpiranja novih poslovnih priložnosti

Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT svetovanje, ki nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Točke SPOT Svetovanje nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki je potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

Več informacij:

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "SPOT regije 2018 - 2022", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov