Sprememba Javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

22. 05. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 22. 5. 2020, Stran: 1081

Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 - UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost spremembo Javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 2020.

V javnem razpisu se spremeni točka 6 (Oddaja vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Rok za oddajo vlog je 29. 6. 2020,« in točka 7 (Odpiranje in pregled vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Odpiranje vlog bo dne 30. 6. 2020 ob 13. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj