Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa) Love Istria

19. 11. 2019

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Mestna občina Koper, 12. 11. 2019, www.koper.si

Občina Ankaran (naročnik) v sodelovanju s Turistično organizacijo Mestne občine Koper, Turističnim združenjem Portorož in Turističnim združenjem Izola razpisuje javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bo osnova za oblikovanje celostne grafične podobe (CGP) turistične destinacije in blagovne znamke Love Istria (destinacija). Slednja bo predstavljala turizem v slovenski Istri in bo veljala za uradni znak (logotip) blagovne znamke Love Istria.

Predmet natečaja: Vsebina natečaja je izbor predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bodo osnova za oblikovanje CGP destinacije.

Več

NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

Strokovna ocenjevalna komisija bo na podlagi meril natečaja izmed vseh prejetih predlogov grafičnega znaka (logotipa) izbrala 3 (tri) najboljše.

Občina Ankaran bo tri najbolje ocenjene predloge grafičnega znaka (logotipa) nagradila z denarno nagrado v obliki naročila storitve, v višini 600,00 EUR za najboljši logotip po oceni strokovne ocenjevalne komisije in 400,00 EUR za ostala dva predloga. V znesek je vključen DDV.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki (s.p.) in samozaposleni v kulturi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega natečaja, ter imajo vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri sodelovanju na vsebinsko sorodnih projektih. S prijavo na natečaj prijavitelji sprejemajo pogoje sodelovanja na natečaju. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni na Občini Ankaran, Mestni občini Koper, Turističnem združenju Portorož, Turističnem združenju Izola in njihovi ožji družinski člani.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Ankaran (naročnik) v sodelovanju s Turistično organizacijo Mestne občine Koper, Turističnim združenjem Portorož in Turističnim združenjem Izola

Rok: Zadnji rok za oddajo prijav (predlogov) je 10. december 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila in informacije dobite na e-naslovu: info@visitankaran.si ali na telefonski številki: (05) 665-30-32.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletnih straneh MOK: www.koper.si, spletni strani Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si, TZ Portorož: www.portoroz.si in TZ Izola: www.visitizola.com.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj