Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020 v Zasavski statistični regiji

10. 09. 2019

Objavljeno: Regionalna razvojna agencija Zasavje, 4. 3. 2019, www.rra-zasavje.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Zasavski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Namen razpisa: Namen razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Cilji razpisa: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa je 210.000,00 EUR.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Zasavje

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 2. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.

Dodatne informacije: Več informacij dobite na e-naslovu: info@rra-zasavje.si in na telefonski številki: 0838 49 500.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje: www.rra-zasavje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj